YC v. Columbia - Varsity Boys - District Final - 03-05-22

YC v. Columbia - Varsity Boys - District Final - 03-05-22

YC v. Trinity - Varsity Girls - District Final - 03-03-22

YC v. Trinity - Varsity Girls - District Final - 03-03-22

YC v. Susquenita - District Quarter Finals - Varsity Girls - 02-22-22

YC v. Susquenita - District Quarter Finals - Varsity Girls - 02-22-22

YC v. Berks Catholic - Varsity Boys - 01-26-22

YC v. Berks Catholic - Varsity Boys - 01-26-22

YC v. Bermudian Springs - Varsity Girls - 12-17-21

YC v. Bermudian Springs - Varsity Girls - 12-17-21

YC v. Bermudian Springs - JV Girls - 12-17-21

YC v. Bermudian  Springs - JV Girls - 12-17-21