York Catholic v. Dover - JV Soccer - 05-03-12

York Catholic v. Dover - JV Soccer - 05-03-12

York Catholic v. Dover - Varsity Soccer - 05-03-12 - Senior Night

York Catholic v. Dover - Varsity Soccer - 05-03-12 - Senior Night

York Catholic v. Biglerville - JV Soccer - 04-21-12

York Catholic v. Biglerville - JV Soccer - 04-21-12

York Catholic v. Biglerville - Varsity Soccer - 04-20-12

York Catholic v. Biglerville - Varsity  Soccer - 04-20-12

Soccer - Team - 2012

Soccer - Team - 2012

YC v. Muhlenberg - JV Girls - 03-31-12

YC v. Muhlenberg - JV Girls - 03-31-12

York Catholic v. Muhlenberg - Varsity Girls - 03-31-2012

York Catholic v. Muhlenberg - Varsity Girls - 03-31-2012