YC v. Trinity - Varsity Girls - 03-10-21 - District Finals

YC v. Trinity - Varsity Girls - 03-10-21 - District Finals

YC v. Brandywine Heights - Varsity Girls - 03-03-21 - Districts Round 1

YC v. Brandywine Heights - Varsity Girls - 03-03-21 - Districts Round 1

YC v. Littlestown - JH Boys - 02-20-21

YC v. Littlestown - JH Boys - 02-20-21

YC v. Biglerville - Varsity Girls - 02-20-21

YC v. Biglerville - Varsity Girls - 02-20-21

YC v. Berks Catholic - Varsity Girls - 02-13-21

YC v. Berks Catholic - Varsity Girls - 02-13-21

YC v. Berks Catholic - JV Girls - 02-13-21

YC v. Berks Catholic - JV Girls - 02-13-21

YC v. Bermudian Springs - JH - 02-04-21

YC v. Bermudian Springs - JH - 02-04-21

YC v. Delone - Varsity - 01-26-21

YC v. Delone - Varsity - 01-26-21

YC v. Bermudian Springs - Varsity - 01-19-21

YC v. Bermudian Springs - Varsity - 01-19-21

YC v. Bermudian Springs - JV - 01-19-21

YC v. Bermudian Springs - JV - 01-19-21