YC v. Southwestern - District Round 1 - 05-16-17

YC v. Southwestern - District Round 1 - 05-16-17

YC v. Central - YAIAA Championship - 05-12-17

YC v. Central - YAIAA Championship - 05-12-17

YC v. Red Lion - YAIAA Semifinal - 05-10-17

YC v. Red Lion - YAIAA Semifinal - 05-10-17

YC v. Southwestern - Varsity - 04-04-17

YC v. Southwestern - Varsity - 04-04-17

YC v. Southwestern - JV - 04-04-17

YC v. Southwestern - JV - 04-04-17

YC v. Kennard Dale - Varsity - 03-29-17

YC v. Kennard Dale - Varsity - 03-29-17

YC v. Susquehannock - Varsity - 03-24-17

YC v. Susquehannock - Varsity - 03-24-17