York Catholic v. Kennard-Dale - JH Cheer - 01-24-13

York Catholic v. Kennard-Dale - JH Cheer - 01-24-13

York Catholic v. Kennard Dale - Varsity Cheerleaders - 01-21-13

York Catholic v. Kennard Dale - Varsity Cheerleaders - 01-21-13

York Catholic v. Littlestown - Varsity Cheerleaders - 01-18-13

York Catholic v. Littlestown - Varsity Cheerleaders - 01-18-13

York Catholic v. Delone - Varsity Cheerleaders - 01-11-13

York Catholic v. Delone - Varsity Cheerleaders - 01-11-13

York Catholic v. York County School of Technology - Varsity Cheerleaders - 01-04-13

York Catholic v. York County School of Technology - Varsity Cheerleaders - 01-04-13

Jr. High Cheerleaders - 01-04-13

Jr. High Cheerleaders - 01-04-13

Varsity Cheerleaders - 01-04-13

Varsity Cheerleaders - 01-04-13

York Catholic v. Fairfield - Varsity Cheerleaders - 12-21-12

York Catholic v. Fairfield - Varsity Cheerleaders - 12-21-12

York Catholic v. Eastern - Varsity Cheerleaders

York Catholic v. Eastern - Varsity Cheerleaders

York Catholic v. West York - Jr. High Cheerleaders - 12-13-12

York Catholic v. West York - Jr. High Cheerleaders - 12-13-12

York Catholic v. William Penn - JH Cheerleaders - 12-12-12

York Catholic v. William Penn - JH Cheerleaders - 12-12-12

York Catholic v. Kennard Dale - JH Cheerleaders - 12-10-12

York Catholic v. Kennard Dale - JH Cheerleaders - 12-10-12

York Catholic v. Suburban - Varsity Cheerleaders - 11-02-12

York Catholic v. Suburban - Varsity Cheerleaders - 11-02-12

York Catholic v. Biglerville - Varsity & JV Cheerleaders - 10-05-12

York Catholic v. Biglerville - Varsity & JV Cheerleaders - 10-05-12

York Catholic v. Littlestown - Varsity Cheerleaders - 09-28-12

York Catholic v. Littlestown - Varsity Cheerleaders - 09-28-12

York Catholic v. Susquehannock - JH Cheerleaders - 09-26-12

York Catholic v. Susquehannock - JH Cheerleaders - 09-26-12

York Catholic v. Hanover - Little Cheerleaders - 09-21-12

York Catholic v. Hanover - Little Cheerleaders - 09-21-12

York Catholic v. Bermudian Spring - JH Cheerleaders - 09-10-12

York Catholic v. Bermudian Spring - JH Cheerleaders - 09-10-12

York Catholic v. Bermudian Springs - Varsity Cheerleaders - 09-07-12

York Catholic v. Bermudian Springs - Varsity Cheerleaders - 09-07-12

Varsity Cheerleaders - 08-22-12

Varsity Cheerleaders - 08-22-12

JH Cheerleaders - 08-22-12

JH Cheerleaders - 08-22-12