York Catholic v. Columbia - District Quarterfinals - 02-22-14

York Catholic v. Columbia - District Quarterfinals - 02-22-14

York Catholic v. Bishop McDevitt - Varsity Boys - 02-01-14

York Catholic v. Bishop McDevitt - Varsity Boys - 02-01-14

York Catholic v. Bishop McDevitt - JV Boys - 02-01-14

York Catholic v. Bishop McDevitt - JV Boys - 02-01-14

York Catholic v. Biglerville - Varsity Boys - 01-31-14

York Catholic v. Biglerville - Varsity Boys - 01-31-14

York Catholic v. Biglerville - JV Boys - 01-31-14

York Catholic v. Biglerville - JV Boys - 01-31-14

York Catholic v. Fairfield - Varsity Boys - 01-24-14

York Catholic v. Fairfield - Varsity Boys - 01-24-14

York Catholic v. Fairfield - JV Boys - 01-24-14

York Catholic v. Fairfield - JV Boys - 01-24-14

York Catholic v. Kennard Dale - Jr. High JV Boys - 01-23-14

York Catholic v. Kennard Dale - Jr. High JV Boys - 01-23-14

York Catholic v. Kennard Dale - Jr. High Boys - 01-23-14

York Catholic v. Kennard Dale - Jr. High Boys - 01-23-14

York Catholic v. Dallastown - Jr. High JV Boys - 01-18-14

York Catholic v. Dallastown - Jr. High JV Boys - 01-18-14

York Catholic v. Dallastown - Jr. High Boys - 01-18-14

York Catholic v. Dallastown - Jr. High Boys - 01-18-14

York Catholic v. Littlestown - Varsity Boys - 01-15-14

York Catholic v. Littlestown - Varsity Boys - 01-15-14

York Catholic v. Littlestown - JV Boys - 01-15-14

York Catholic v. Littlestown - JV Boys - 01-15-14

York Catholic v. York High - Varsity Boys - 01-11-14

York Catholic v. York High - Varsity Boys - 01-11-14

York Catholic v. York County School of Technology - Varsity Boys - 01-04-14

York Catholic v. York County School of Technology - Varsity Boys - 01-04-14

York Catholic v. York County School of Technology - JV Boys - 01-04-14

York Catholic v. York County School of Technology - JV Boys - 01-04-14

York Catholic v. Bethlehem Catholic - Holiday Classic - 12-27-13

York Catholic v. Bethlehem Catholic - Holiday Classic - 12-27-13

York Catholic v. Dover - Jr. High JV - 12-16-13

York Catholic v. Dover - Jr. High JV - 12-16-13

York Catholic v. Dover - Jr. High - 12-16-13

York Catholic v. Dover - Jr. High - 12-16-13

York Catholic v. West York - Jr. High - 12-12-13

York Catholic v. West York - Jr. High - 12-12-13

York Catholic v. West York - JHJV Boys - 12-12-13

York Catholic v. West York - JHJV Boys - 12-12-13

York Catholic v. Trinity - Varsity Boys - 12-07-13

York Catholic v. Trinity - Varsity Boys - 12-07-13

York Catholic v. Trinity - JV Boys - 12-07-13

York Catholic v. Trinity - JV Boys - 12-07-13

York Catholic v. Trinity - Jr. High Boys - 12-07-13

York Catholic v. Trinity - Jr. High Boys - 12-07-13

Boys Jr. High JV Basketball Team - 2013-2014

Boys Jr. High JV Basketball Team - 2013-2014

Boys Jr. High Basketball Team - 2013-2014

Boys Jr. High  Basketball Team - 2013-2014

Boys JV Basketball Team - 2013-2014

Boys JV Basketball Team - 2013-2014

Boys Varsity Basketball Team - 2013-2014

Boys Varsity Basketball Team - 2013-2014