YC v. Northeastern - Varsity - YAIAA Semifinal - 02-15-17

YC v. Northeastern - Varsity - YAIAA Semifinal - 02-15-17

YC v. Eastern - Varsity - YAIAA Quarterfinal - 02-11-17

YC v. Eastern - Varsity - YAIAA Quarterfinal - 02-11-17

YC v. Littlestown - JV - 02-03-17

YC v. Littlestown - JV - 02-03-17

YC v. Littlestown - Varsity - 02-03-17

YC v. Littlestown - Varsity - 02-03-17

YC v. Biglerville - Varsity - 01-06-17

YC v. Biglerville - Varsity - 01-06-17

YC v. Biglerville - JV - 01-06-17

YC v. Biglerville - JV - 01-06-17

YC v. Bethlehem Catholic - 12-29-16

YC v. Bethlehem Catholic - 12-29-16

YC v. Suburban - 12-28-16

YC v. Suburban - 12-28-16