YC v. Neumann-Goretti - State Semifinal - 03-21-17

YC v. Neumann-Goretti - State Semifinal - 03-21-17

YC v. St. Basil - State Quarterfinal - 03-19-17

YC v. St. Basil - State Quarterfinal - 03-19-17

YC v. Loyalsock Township - State Round 1 - 03-11-17

YC v. Loyalsock Township - State Round 1 - 03-11-17

YC v. Delone - District Finals - 03-02-17

YC v. Delone - District Finals - 03-02-17

YC v. Pequea Valley - District 3 Semifinal - 02-24-17

YC v. Pequea Valley - District 3 Semifinal - 02-24-17

YC v. Central - Varsity - YAIAA SemiFinal - 02-14-17

YC v. Central - Varsity - YAIAA SemiFinal - 02-14-17

YC v. Eastern - Varsity - YAIAA Quarterfinal - 02-10-17

YC v. Eastern - Varsity - YAIAA Quarterfinal - 02-10-17

YC v. Biglerville - Varsity - 01-31-17

YC v. Biglerville - Varsity - 01-31-17

YC v. Biglerville - JV - 01-31-17

YC v. Biglerville - JV - 01-31-17

YC v. Dallastown - Varsity - 01-21-17

YC v. Dallastown - Varsity - 01-21-17

YC v. Burmudian Springs - Varsity - 01-20-17

YC v. Burmudian Springs - Varsity - 01-20-17

YC v. Burmudian Springs - JV - 01-20-17

YC v. Burmudian Springs - JV - 01-20-17

YC v. Susquehannock - 12-28-16

YC v. Susquehannock - 12-28-16