YC v. Palmyra - Varsity Girls - District Quarterfinals - 05-20-22

YC v. Palmyra - Varsity Girls - District Quarterfinals - 05-20-22

YC v. Susquehannock - Varsity Girls - County Champions - 05-13-22

YC v. Susquehannock - Varsity Girls - County Champions - 05-13-22

YC v. Dallastown - Varsity Girls - County Semifinals - 05-11-22

YC v. Dallastown - Varsity  Girls - County Semifinals - 05-11-22

YC v. Berks Catholic - Varsity Girls - 04-30-22

YC v. Berks Catholic - Varsity Girls - 04-30-22

YC v. Lancaster Country Day School - Varsity Boys - 04-30-22

YC v. Lancaster Country Day School - Varsity Boys - 04-30-22

YC v. Red Lion - Varsity Girls - 04-12-22

YC v. Red Lion - Varsity Girls - 04-12-22

YC v. Trinity - Varsity Girls - 04-09-22

YC v. Trinity - Varsity Girls - 04-09-22

YC v. Kennard Dale - Varsity Boys - 04-05-22

YC v. Kennard Dale - Varsity Boys - 04-05-22