York Catholic v. Lower Dauphin - Varsity Girls - District 3 Round 1 - 05-13-14

York Catholic v. Lower Dauphin - Varsity Girls - District 3 Round 1 - 05-13-14

York Catholic County Championship Team Photos

York Catholic County Championship Team Photos

York Catholic v. Kennard Dale - County Championship - 05-08-14

York Catholic v. Kennard Dale - County Championship - 05-08-14

York Catholic v. Eastern - JV Girls - 05-05-14

York Catholic v. Eastern - JV Girls - 05-05-14

Lacrosse Senior Night - 05-05-15

Lacrosse Senior Night - 05-05-15

York Catholic v. Eastern - Varsity Girls - 05-05-14

York Catholic v. Eastern - Varsity Girls - 05-05-14

York Catholic v. Susquehannock - JV Girls - 04-24-14

York Catholic v. Susquehannock - JV Girls - 04-24-14

York Catholic v. Susquehannock - Varsity Girls - 04-24-14

York Catholic v. Susquehannock - Varsity Girls - 04-24-14

York Catholic v. Dallastown - JV Girls - 04-14-14

York Catholic v. Dallastown - JV Girls - 04-14-14

York Catholic v. Dallastown - Varsity Girls - 04-14-14

York Catholic v. Dallastown - Varsity Girls - 04-14-14

York Catholic v. West York - JV Girls - 04-11-14

York Catholic v. West York - JV Girls - 04-11-14

York Catholic v. West York - Varsity Girls - 04-11-14

York Catholic v. West York - Varsity Girls - 04-11-14

York Catholic v. New Oxford - JV Girls - 04-02-14

York Catholic v. New Oxford - JV Girls - 04-02-14

York Catholic v. Susquehannock - Varsity Girls - 04-01-14

York Catholic v. Susquehannock - Varsity Girls - 04-01-14

York Catholic v. Southwestern - Varsity Girls - 03-21-14

York Catholic v. Southwestern - Varsity Girls - 03-21-14

York Catholic v. Southwestern - JV Girls - 03-21-14

York Catholic v. Southwestern - JV Girls - 03-21-14

Lacrosse Team - JV Girls - 2014

Lacrosse Team - JV Girls - 2014

Lacrosse Team - Varsity Girls - 2014

Lacrosse Team - Varsity Girls - 2014