York Catholic v. York County School of Technology - Varsity Baseball - 05-03-12 - Senior Night

York Catholic v. York County School of Technology - Varsity Baseball - 05-03-12 - Senior Night

York Catholic v. Biglerville - Varsity Baseball - 05-01-12

York Catholic v. Biglerville - Varsity Baseball - 05-01-12

York Catholic v. Hanover - Varsity Baseball - 04-25-12

York Catholic v. Hanover - Varsity Baseball - 04-25-12

York Catholic v. Burmudian Springs - Varsity Baseball - 04-19-21

York Catholic v. Burmudian Springs - Varsity Baseball - 04-19-21

York Catholic v. West York - JV Baseball - 04-16-12

York Catholic v. West York - JV Baseball - 04-16-12

Baseball - Varsity Team - 2012

Baseball - Varsity Team - 2012

Baseball - JV Team - 2012

Baseball - JV Team - 2012

York Catholic v. Delone Catholic - Varsity Baseball - 04-04-12

York Catholic v. Delone Catholic - Varsity Baseball - 04-04-12

York Catholic v. Susquehannock - JV Baseball - 03-29-12

York Catholic v. Susquehannock - JV Baseball - 03-29-12