York Catholic v. Devon Prep - Varsity Baseball - States Round 1 - 06-03-13

York Catholic v. Devon Prep - Varsity Baseball - States Round 1 - 06-03-13

York Catholic Baseball District III Champions - Trophy Presentation - 05-29-13

York Catholic Baseball District III Champions - Trophy Presentation - 05-29-13

York Catholic v. Lancaster County Christian - Baseball - District III Finals - 05-29-13

York Catholic v. Lancaster County Christian - Baseball - District III Finals - 05-29-13

York Catholic v. High Point Baptist - Varsity Baseball - District III Semifinals - 05-23-13

York Catholic v. High Point Baptist - Varsity Baseball - District III Semifinals - 05-23-13

York Catholic v. Mt. Calvary - District Quarter Finals - 05-20-13

York Catholic v. Mt. Calvary - District Quarter Finals - 05-20-13

York Catholic v. Biglerville - JV Baseball - 05-06-13

York Catholic v. Biglerville - JV Baseball - 05-06-13

York Catholic v. Delone - Varsity Baseball - 04-30-13

York Catholic v. Delone - Varsity Baseball - 04-30-13

York Catholic v. Suburban - Varsity Baseball - 04-22-13

York Catholic v. Suburban - Varsity Baseball - 04-22-13

York Catholic v. Fairfield - JV Baseball - 04-08-13

York Catholic v. Fairfield - JV Baseball - 04-08-13

York Catholic v. York County School of Technology - JV Baseball - 04-05-13

York Catholic v. York County School of Technology - JV Baseball - 04-05-13

York Catholic v. York County School of Technology - Varsity Baseball - 04-05-13

York Catholic v. York County School of Technology - Varsity Baseball - 04-05-13

York Catholic v. Dover - JV - 04-02-13

York Catholic v. Dover - JV - 04-02-13

Baseball - Varsity Team - 2013

Baseball - Varsity Team - 2013

Baseball - JV Team - 2013

Baseball - JV Team - 2013