YC v. Penns Valley - Varsity Girls - States Round 2 - 03-13-18

YC v. Penns Valley - Varsity Girls - States Round 2 - 03-13-18

YC v. Mastery South - Varsity Girls - States Round 1 - 03-09-18

YC v. Mastery South - Varsity Girls - States Round 1 - 03-09-18

YC v. Trinity - Varsity Girls - District Championship - 02-28-18

YC v. Trinity - Varsity Girls - District Championship - 02-28-18

YC v. Delone - Varsity Girls - District Semifinal - 02-23-18

YC v. Delone - Varsity Girls - District Semifinal - 02-23-18

YC v. Middletown - Varsity Girls - District Round 1 - 02-20-18

YC v. Middletown - Varsity Girls - District Round 1 - 02-20-18

YC v. Delone - Varsity Girls - 02-06-18

YC v. Delone - Varsity Girls - 02-06-18

YC v. Fairfield - Varsity Girls - 01-19-18

YC v. Fairfield - Varsity Girls - 01-19-18

YC v. Littlestown - Varsity Boys - 01-12-18

YC v. Littlestown - Varsity Boys - 01-12-18

YC v. Bethlehem - Varsity Boys - 12-29-17

YC v. Bethlehem - Varsity Boys - 12-29-17

YC v. Cedar Crest - Varsity Girls - 12-28-17

YC v. Cedar Crest - Varsity Girls - 12-28-17

YC v. Danville - Varsity Boys - 12-27-17

YC v. Danville - Varsity Boys - 12-27-17

YC v. Bermudian Springs - Varsity Girls - 12-19-17

YC v. Bermudian Springs - Varsity Girls - 12-19-17

YC v. Bermudian Springs - JV Girls - 12-19-17

YC v. Bermudian Springs - JV Girls - 12-19-17