York Catholic v. Delone Catholic - Varsity Cheerleaders - 03-02-12

York Catholic v. Delone Catholic - Varsity Cheerleaders - 03-02-12

York Catholic v. Halifax - Varsity Cheerleaders - District Quarterfinals - 02-24-12

York Catholic v. Halifax - Varsity  Cheerleaders - District Quarterfinals - 02-24-12

York Catholic v. West York - Varsity Cheerleaders - 02-15-12

York Catholic v. Dallastown - Varsity Cheerleaders - 02-11-12

York Catholic v. Dallastown - Varsity Cheerleaders - 02-11-12

York Catholic v. Delone - JH Cheerleaders - 02-08-12

York Catholic v. Delone - JH Cheerleaders - 02-08-12

York Catholic v. Delone - Varsity Cheerleaders - 02-07-12

York Catholic v. Delone - Varsity Cheerleaders - 02-07-12

York Catholic v. Biglerville - JH Cheerleaders - 02-06-12

York Catholic v. Biglerville - JH Cheerleaders - 02-06-12

York Catholic v. Biglerville - Varsity Cheerleaders - 02-03-12

York Catholic v. Biglerville - Varsity Cheerleaders - 02-03-12

York Catholic v. Charlotte Catholic - Varsity Cheerleaders - 01-28-12

York Catholic v. Charlotte Catholic - Varsity Cheerleaders - 01-28-12

York Catholic v. Fairfield - Varsity Cheerleaders - 01-27-12

York Catholic v. Hanover - Varsity Cheer - 01-24-12

York Catholic v. Hanover - Varsity Cheer - 01-24-12

York Catholic v. York High - Varsity Cheerleaders Videos - 01-21-12

York Catholic v. York High - Varsity Cheerleaders - 01-21-12

York Catholic v. York High - Varsity Cheerleaders - 01-21-12

York Catholic v. Littlestown - Varsity Cheerleaders - 01-18-12

York Catholic v. Littlestown - Varsity Cheerleaders - 01-18-12

York Catholic v. Bermudian Springs - JH Cheerleaders - 01-17-12

York Catholic v. Bermudian Springs - JH Cheerleaders - 01-17-12

York Catholic v. Biglerville - Varsity Cheerleaders - 01-10-12

York Catholic v. Biglerville - Varsity Cheerleaders - 01-10-12

York Catholic v. Biglerville - JH Cheerleaders - 01-09-12

York Catholic v. Biglerville - JH Cheerleaders - 01-09-12

York Catholic v. Lancaster Mennonite - Varsity Cheerleaders - 01-07-12

York Catholic v. Lancaster Mennonite - Varsity Cheerleaders - 01-07-12

York Catholic v. York County School of Technology - JH Cheerleaders - 01-05-12

York Catholic v. York County School of Technology - JH Cheerleaders - 01-05-12

York Catholic v. Fairfield - Varsity Cheerleaders - 01-03-12

York Catholic v. Fairfield - Varsity Cheerleaders - 01-03-12

Cheerleaders - Fall 2011

Cheerleaders - Fall 2011

York Catholic v. Hanover - JH Cheerleaders - 12-22-11

York Catholic v. Hanover - JH Cheerleaders - 12-22-11

York Catholic v. Hanover - Varsity Cheerleaders - 12-21-11

York Catholic v. Hanover - Varsity Cheerleaders - 12-21-11

York Catholic v. Eastern - Varsity Cheerleaders - 12-19-11

York Catholic v. Eastern - Varsity Cheerleaders - 12-19-11

York Catholic v. Kennard Dale - JH Cheerleaders - 12-13-11

York Catholic v. Kennard Dale - JH Cheerleaders - 12-13-11

York Catholic v. Trinity - Varsity Cheerleaders - 12-10-11

York Catholic v. Trinity - Varsity Cheerleaders - 12-10-11

York Catholic v. West York - Varsity Cheerleaders - 12-9-11

York Catholic v. West York - Varsity Cheerleaders - 12-9-11

Cheerleaders Varsity Basketball TeamMates - 11-30-11

Cheerleaders Varsity Basketball TeamMates - 11-30-11

Cheerleaders JH Basketball TeamMates - 11-30-11

Cheerleaders JH Basketball TeamMates - 11-30-11